Kezdőoldal Rólunk Aktualitások Képgaléria Dokumentumok Kapcsolat
Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kezdőoldal
Friss feltöltéseink:
Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!
Pedagógiai hitvallásunk: „Iskolánk olyan mécses legyen, amiből az olaj sosem fogy ki – hanem magasra téve minél messzebb világítson.” A keresztény ember áldásként éli meg a gyermeket. A gyermek a jövő élet hordozója. A lélek  megismerésével a gyermekekben lappangó hajlamokat felkeltjük. Ebben a munkában helye van a  magvetésnek és a gyomlálásnak is. A közös munka során: nevelés, buzdítás, óvás, intés, mind - mind  lehetőség a lélek gazdagítására. A gyermek személyiségének kibontakoztatásában meghatározó szerepe  van a személyi és tárgyi környezetnek.   Nyíradonyban 2011. 09. 01. óta működik egyházi fenntartású iskola. Városunkban nagyon sok olyan  katolikus és más világnézetet valló fiatal család él, amely igényli gyermekei számára a hitre nevelést.  Ennek következményeként merült fel annak lehetősége, hogy már az óvodai nevelés is valósuljon meg  egyházi keretek között. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az  óvodánk kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.   2017. szeptember 1-én indult intézményünkben óvodai tagozat.  Óvodánk gyermekközpontú. Nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére  irányul, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy  minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.   A harmonikus fejlődéshez vezető út alapja a keresztény kultúra értékeit közvetítve kultúránk ápolása, a  gyermekek hitének megalapozása és fejlesztése.   Céljaink, feladataink megvalósításához szükségünk van a családokkal való jó kapcsolatra. Arra  törekszünk, hogy óvodánk vonzó legyen a családok számára, és programunkkal biztosítsuk a  gyermekek személyiségfejlődését, egyéni képességeiknek megfelelően. Programjaink, szakmai  munkánk minősége, az óvodapedagógusok felkészültsége és keresztény szemlélete a garancia arra,  hogy a ránk bízott gyermekeket szeretetben, a szülői és fenntartói elvárásoknak megfelelően, az óvoda  céljait szem  előtt tartva neveljük.  Közös munkánk csak úgy lehet eredményes, ha az "óvoda, - és iskolahasználók" köre: a növendékek, a diákok, a szülők, a pedagógusok együttműködve, közös erkölcsi alapvetéssel, mindannyiunk megelégedésére élnek és dolgoznak együtt. Iskolánk olyan általánosan képző intézmény, mely kiemelt gondot fordít: - A 6-14 éves tanulók alapkészségeinek, különösen anyanyelvi- és idegen nyelvi, informatikai,  matematikai kommunikációs készségeinek fejlesztésére, a nemzeti tudat, az egészséges  lokálpatriotizmus erősítésére.  - A növendékek keresztény szellemű formálására, hogy mindjobban és érettebben éljék meg  személyes hitüket, kialakítva magukban a keresztény élet melletti állásfoglalást.  - Számítástechnikai és informatikai, idegen nyelvű képzésük megalapozására. - Környezetvédelmi szemléletük és felelősségérzetük kialakítására. - Az egészséges életvezetés elméleti és gyakorlati szabályainak elmélyítésére, a testi nevelésre,  sportra, testkultúra fejlesztésére.  Iskolánk épülete, személyi- és tárgyi feltételei alkalmasak arra, hogy az intézmény felvállalja a  heterogén, életstílusban és műveltségben nagyon különböző családok művelődési, oktatási igényeit.  Képes:  a./ A magas szintű tehetséggondozásra. b./ A szociális hátrányok kompenzálására, felzárkóztatásra, a                        hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek gondozására. A keresztény nevelésnek arra kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős  használatára, érzékük legyen a természetfeletti igazságok és az igazi értékek iránt, megismerjék  önmagukat és az őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a  folytonos önképzésbe és önnevelésbe.            Gólya Györgyné                   igazgató
Jelentkezési Lap  Tovább>>> “DE  jó énekelni idegen nyelvű daléneklő hangverseny”  IDŐPONTVÁLTOZÁS! (2018.05.31.) Tovább>>>
Friss híreink:
Iskola-nyitogató          (2018.03.21.) Tovább>>> Húsvéti Lelkigyakorlat          (2018.03.26.) Tovább>>> Rendhagyó történelem óra          (2018.03.27.) Tovább>>> Simonyi Zsigmond helyesírási verseny   Tovább>>> Kazinczy verseny (2018.04.6-8) Tovább>>> Nyílt nap az oviban (2018.04.11) Tovább>>> Alapműveleti matematika verseny (2018.04.12) Tovább>>> „Otthon – Család – Szeretet” szavalóverseny(2018.04.12) Tovább>>> Országos Sulivívó Diákolimpia (2018.04.13) Tovább>>>
Kutyaterápia az óvodában (2018.03.14.) Tovább>>> Március 15.-ei Emlékműsor (2018.03.14.) Tovább>>>
Fotópályázat (2018.04.30.-ig) Tovább>>> Szent Gellért Ösztöndíj Tovább>>>