Kezdőoldal Rólunk Aktualitások Képgaléria Dokumentumok Kapcsolat
Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola
“Óvj, őrizz, oltalmazz!”
Rólunk
ÓVJ, ŐRIZZ, OLTALMAZZ! A Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola 2011. szeptember 1-én kezdte meg működést.  Az egyház, mint az iskola fenntartója tudatában volt annak, hogy egy működő intézmény egy részét vette át,  pedagógusokkal és tanulókkal együtt. Ezért tiszteletben tartja mindenkinek a személyes meggyőződését, amennyiben  a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola alapelveit tudomásul veszi, nem akadályozza, hanem segíti az iskola  programjának kibontakozását.  A Görögkatolikus Egyház az iskolák alapítását és fenntartását fontos missziós feladatnak tartja. Katolikus iskolának  azt az iskolát nevezzük, amelyet az illetékes egyházi hatóság vagy egy hivatalos egyházi jogi személy igazgat, vagy  amelyet az egyházi hatóság írott okmánnyal ilyennek ismer el.  Munkánkról:    Tanulóink 3. osztálytól lehetőséget kaptak az angol illetve német idegen nyelv tanulására heti 1, illetve 4.  évfolyamtól heti 3 órában. A jól haladók 5. osztálytól 3 óra helyett 5 órában foglalkozhatnak nyelvtanulással.    Délután szakkör keretében már 1. osztály 2. félévétől elkezdhetik a nyelv és informatika tanulását.  A magyar nyelvet és irodalmat, matematikát, nyelveket 5-8. évfolyamon teljesítményszintek szerinti  csoportbontásban tanulják diákjaink.   A számítástechnikai alapismeretek elsajátítását játékos formában már a harmadik osztályban megkezdik a  tanulók. Erre épül rá a felsőbb osztályok komolyabb szintű számítástechnikai, informatikai képzés.     A tanulók felekezeti hovatartozásuknak megfelelően 3 csoportban (görög katolikus, római katolikus és  református) vesznek részt a hittanórákon.     Délutánonként az alsó tagozatos tanulók napköziben, a felső tagozatosok tanulószobán készülnek a másnapi  tanórákra.   Tanulóink érdeklődésének megfelelően szerveztük a szakköröket, tehetségfejlesztéseket és a tömegsport  foglalkozásokat:    énekkar, kézműves – rajz, labdajáték, futballedzés, nyelvi szakkör, színjátszó-és dráma, film, informatika,  kis biológus, matematika, fizika szakkör illetve magyar, matematika és angol előkészítő.    A sajátos nevelési igényű tanulók normál osztályokba integráltan tanulnak. Számukra fejlesztő  pedagógusaink, gyógypedagógus és beszédfejlesztő pedagógus biztosítja az egyéni fejlesztő foglalkozásokat.   A művészeti nevelést is nagyon fontosnak tartjuk, ezért heti két órában tanítjuk az ének-zene tantárgyat,  melynek keretében furulyaoktatást és zeneelméleti képzést végzünk.     Nagy hangsúlyt helyezünk nemzeti ünnepeink és jeles napjaink méltó megünneplésére.    Környezetvédelmi programokkal, figyelemfelhívással igyekszünk kialakítani a tanulók környezet iránti  felelősségérzetét.   Minden gyermeknek meg kell kapnia a lehetőséget és a segítséget, hogy képességének megfelelően  teljesítsen. Nem képessége alatt, hiszen felelős a talentumaiért.     Nagy hangsúlyt fektetünk: a./ A szociális hátrányok kompenzálására, felzárkóztatásra, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek gondozására. Ennek érdekében differenciált képességfejlesztő foglalkozásokat tartunk a gyengébb tanulók felzárkóztatására. b/ A magas szintű tehetséggondozásra, melynek eredményességét lemérhetjük azon, hogy tanulóink eredményesen szerepelnek regionális és országos versenyeken.